© Copyright 1995-2018

 

Fee |

The membership-fee is 20 EUR per dojo per year.

Federation

| Statutes | Fee

Karate Kobudo Tai Chi
kokusaibutokukai
butokukai-ren
KokusaiMembership
WIKIPEDIA
facebook
kokusaibutokukai
kokusaibutokukai1